Inno-Zorg Academy

Vanuit haar visie op zorg biedt Inno-Zorg vanaf dit najaar een eigen opleidingsprogramma aan voor (toekomstige) zorgprofessionals: Inno-Zorg Academy. Inno-Zorg voorziet hiermee in de behoefte aan gedegen zorgopleidingen op maat én anticipeert op de gevolgen van de overheidsmaatregelen in de zorg. Die maatregelen veranderen de zorg ingrijpend en vragen bijvoorbeeld om de omscholing van veel zorgverleners.

De lesprogramma's van Inno-zorg Academy worden op maat ontwikkeld. Naast de standaard verplichte onderdelen bevatten ze ook zaken die in andere opleidingen vaak onderbelicht blijven. Het opstellen van zorgplannen en zorgleefplannen krijgen bijvoorbeeld extra aandacht. Ook het zorgvuldig rapporteren in het (digitale) zorgdossier komt uitgebreid aan bod. De opleidingen zijn CREBO gecertificeerd.

De voorbereidingen voor de Academy zijn op dit moment in volle gang. Er is een compleet lesprogramma in ontwikkeling, dat in het najaar van 2013 zal starten. Iedereen kan zich dan laten opleiden, omscholen en zijn vaardigheden laten toetsen via de onafhankelijke en gecertificeerde Inno-Zorg Academy. Inno-Zorg Academy biedt opleidingen voor Helpende en Verzorgende en voor Verzorgende IG en Verpleegkundige.

Voor meer informatie kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.