Over Inno-Zorg

In de ouderenzorg gaat veel geld om. Maar er gaat ook veel geld verloren. Bijvoorbeeld door inefficiënte werkprocessen en disproportionele overheadkosten. Inno-Zorg is van mening dat de beschikbare middelen in de ouderenzorg beter moeten worden besteed. Dat het geld terecht moet komen bij ouderen die nú zorg nodig hebben. Dat zijn veelal de mensen die Nederland mee hebben opgebouwd. Zij hebben er recht op.

Maar er is nóg een dringende noodzaak om de besteding van middelen in de ouderenzorg te herzien: de bezuinigingsmaatregelen binnen de zorg die met ingang van 2013 worden uitgerold. De AWBZ en de Wmo worden verder versoberd. En dat heeft verstrekkende gevolgen, zowel voor cliënten en zorgmedewerkers als voor zorgorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten.

Inno-Zorg wil ertoe bijdragen dat (gemeenschaps)geld in de ouderenzorg beter wordt besteed, zodat ouderen, nu én in de toekomst, de zorg en de zorgkwaliteit krijgen waar ze recht op hebben. Dat doet Inno-Zorg door de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve zorgconcepten die de ouderenzorg efficiënter, transparanter, goedkoper en tegelijkertijd kwalitatief beter maken.

Innovatie vraagt om een nieuwe manier van denken én van doen. Daarom investeert Inno-Zorg in mensen die onze visie mee- en uitdragen. En in kennis waarmee we de complexe regelgeving te lijf kunnen en waarmee we de vertaalslag naar de praktijk kunnen maken. Dat het wérkt, bewijzen de zorgconcepten die Inno-Zorg heeft gerealiseerd: MaxZorg, Max-Huis, SchakelZorg en e-zorgdossier. Ze laten zien hoe maatschappelijk verantwoorde, toekomstbestendige ouderenzorg eruitziet.