Uitvoering

Bij MaxZorg, Max-Huis, SchakelZorg en e-zorgdossier worden innovatieve zorgconcepten van Inno-Zorg in praktijk gebracht. En die praktijk laat zien hoe maatschappelijk verantwoorde en toekomstbestendige ouderenzorg eruitziet: efficiënt, transparant en kwalitatief hoogwaardig maatwerk.  

Stichting MaxZorg
Stichting MaxZorg biedt kwalitatief hoogwaardige thuiszorg op maat en dagbesteding die is afgestemd op individuele wensen en mogelijkheden. Onder kwaliteit verstaan we niet alleen maatwerk en deskundigheid, maar ook transparantie. Wij vinden dat onze cliënten en betrokkenen inzage moeten hebben in de zorg die wij verlenen. Daarom werken we met het innovatieve e-zorgdossier®.

e-zorgdossier®
Het e-zorgdossier® is een digitaal registratiesysteem dat toegankelijk is voor iedereen die daartoe is geautoriseerd. Het systeem maakt, bijvoorbeeld voor familie, inzichtelijk wanneer welke zorg is verleend. De cliënt ondertekent het digitale registratieformulier voor akkoord en de verleende zorg is verantwoord. De handelingen worden op deze manier transparant en conform de beleidsregels geborgd. Het e-zorgdossier® voldoet aan de richtlijnen van HKZ.

Max-Huis
Het Max-Huis is een innovatief wooninitiatief; een kleinschalige woonvorm voor ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. In een Max-Huis zijn wonen en zorg gescheiden; ouderen, alleenstaand of samen, wonen er permanent en de woonlasten worden betaald uit hun persoonlijk inkomen. De bewoners kopen de zorg die zij nodig hebben zelf in. Door de scheiding van wonen en zorg zijn de geldstromen in een Max-Huis volkomen transparant.

SchakelZorg
Schakelzorg ontzorgt zzp’ers in hun ondernemerschap door hen alle administratieve zorg uit handen te nemen, zónder dat zij hun zelfstandigheid als ondernemer verliezen. Schakelzorg biedt hun een totaalpakket van diensten op het gebied van uitvoering indicatiestelling, certificering, planning, administratie en facturatie. Daardoor krijgen zij weer alle tijd krijgen voor hun cliënten. Ook kleine zorgorganisaties die verder willen professionaliseren, kunnen van de diensten van Schakelzorg gebruik maken.

Inno-Zorg Academy
Vanuit haar visie op zorg biedt Inno-Zorg vanaf dit najaar een eigen opleidingsprogramma aan voor (aankomende) zorgprofessionals: Inno-Zorg Academy. De lesprogramma's worden op maat ontwikkeld en besteden, behalve aan de standaard verplichte onderdelen, ook veel aandacht aan het opstellen van zorgplannen en zorgleefplannen. Ook het zorgvuldig rapporteren in het (digitale) zorgdossier komt uitgebreid aan bod.