Advisering

De ouderenzorgmarkt is volop in beweging. Door de toenemende vergrijzing en zeker ook door de ingrijpende bezuinigingsmaatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Die maatregelen hebben verstrekkende gevolgen. Allereerst voor de ouderen zelf, maar ook voor andere partijen die een rol spelen in de ouderenzorg.

Het effect op termijn van de maatregelen in de ouderenzorg is nog onzeker, maar vast staat dat er geen weg terug is naar de oude situatie. Er moeten nieuwe oplossingen worden gevonden voor nieuwe problemen. Dat vraagt om out-of-the-box denken en doen. Inno-Zorg heeft daar in de afgelopen jaren veel ervaring mee opgebouwd.

Met die ervaring, in combinatie met onze kennis van zaken en onze neus voor nieuwe kansen, kan Inno-Zorg zorgorganisaties en andere partijen in de ouderenzorg van dienst zijn. Om onze kennis en ervaring te kunnen delen met anderen hebben we de informatieve izi-modules (Inno-Zorg Innovatiemodules) ontwikkeld.

Naast de themagestuurde izi-modules biedt Inno-Zorg ook vraaggestuurde consultancytrajecten. We maken dan een quick scan van de situatie binnen uw organisatie. Op basis daarvan stellen we een document op met punten van verandering en/of verbetering. Geen vuistdik rapport, maar een handig overzicht waarmee u direct aan de slag kunt. Verander- of verbeterprojecten die daaruit voorvloeien kunnen we voor u in gang zetten en/of begeleiden.