Diensten

Vanuit de stelling dat de ouderenzorg efficiënter, transparanter, goedkoper en kwalitatief beter kan en moet, realiseert Inno-Zorg innovatieve zorgconcepten. Dat doen we in woorden én in daden. In woorden in de vorm van themagestuurd advies (izi-modules) en vraaggestuurde consultancytrajecten voor zorgorganisaties en andere partijen in de ouderenzorg. En in daden in de vorm van uitvoering van innovatieve zorgconcepten.

Bij MaxZorg, Max-Huis, SchakelZorg en e-zorgdossier worden innovatieve zorgconcepten van Inno-Zorg in praktijk gebracht. En die praktijk laat zien dat door een andere manier van denken en van doen een bétere kwaliteit in de ouderenzorg kan worden gerealiseerd. Dat biedt perspectief voor alle partijen in de ouderenzorg. Maar vooral voor de mensen om wie het gaat: de ouderen zelf.